Πρόγραμμα επιδότησης: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Μπορείς και εσύ είτε ως επαγγελματίας υγείας (δηλ. μεμονωμένο ιατρείο) είτε ως μονάδα υγείας (δηλ. μονάδα IVF, διαγνωστικό κέντρο, κ.α.) να αξιοποιήσεις το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις ανάγκες ανακαίνισης, εξοπλισμού και προβολής του επαγγελματικού σου χώρου.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η Δράση ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000,00€ με ποσοστό επιδότησης έως 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000,00€ με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής την 6η Φεβρουαρίου 2019.

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων«, με προϋπολογισμό 400 εκ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε.

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% -65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, περιλαμβανομένου και της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Για να είστε δικαιούχοι, απαραίτητες προυποθέσεις είναι:

  1. να υφίσταται ως επιχείρηση πριν απο 01/01/2015
  2. εντος 2018, να εμφανίζονται τουλάχιστον 2 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας part / full time

Προυπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως 200.000 € .

Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 20.000,00 € κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000,00 €, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Επιλέξιμες δαπάνες, περιλαμβάνουν:

  • Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες για τη Δράση είναι οι ακόλουθες:
  • Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού.
  • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.
  • Τεχνικές μελέτες Μηχανικού
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
  • Ενέργειες ψηφιακής (και μη) προβολής
ESPA DAPANES
Οι μελέτες αξιολογούνται άμεσα και εντάσσονται στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις έχουν βαθμολογία > 50 μονάδων.
 
Ημερομηνία έναρξης 6 Φεβρουαρίου 2019.
 
Εαν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέλετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στο 2109658356.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα

Name*

Email*

Subject*

Message*

Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ MARKETING

H MEDICAL PROMOTION αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που απο το 2004 και για 14+ συνεχόμενα έτη παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις marketing για τον επαγγελματία υγείας, τον ιατρό κάθε ειδικότητας που θέλει να υπερέχει και να ξεχωρίζει.

Ταυτόχρονα, είναι η μόνη στην Ελλάδα που μπορεί να σας εξασφαλίσει πλήρη ανάληψη και διαχείριση του marketing του ιατρείου σας, όποιο και αν είναι το μέγεθος του.

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε και εσείς για όλες μας τις νέες υπηρεσίες και προιόντα.

Τηλ. 210 9658 356

Λεωφ. Βάκχου 13,

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη 16672